www.mamboteam.com
TIM - tyski informator medyczny
Start arrow organizacje
19.05.2019.
 
 
organizacje
  Strona
  Link   Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
www.firr.org.pl - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego pełni rolę administratora w Partnerstwie Na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy Dla Osób Niewidomych realizującego projekt w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
  Link   Alter Ego - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych
www.alterego.org.pl
  Link   Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
www.far.org.pl - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Link   Sami Sobie
www.samisobie.clan.pl
  Link   NGO.pl - Portal organizacji pozarządowych
www.ngo.pl
  Link   Fundacja im. Stefana Batorego
www.batory.org.pl
  Link   Fundacja im. Brata Alberta
www.albert.krakow.pl
  Link   Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
www.idn.org.pl/fson
  Link   Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych
www.spes.org.pl
  Link   Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych
www.ozon.org.pl
  Link   Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych
www.ipon.pl
  Link   Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
www.idn.org.pl
  Link   Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
www.wson.wroc.pl
  Link   Organizacja Niesłyszących - Słabosłyszących Internautów
www.onsi.pl
  Link   Fundacja Anny Dymnej - Mimo wszystko
www.mimowszystko.krakow.pl
  Link   Aby nie zmarnować życia
www.przyjaciel.opole.opoka.org.pl
  Link   Fundacja Wspólnota Nadziei
www.farma.org.pl
  Link   Fundacja Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym Agnieszka
www.fundacjaagnieszka.pl
  Link   Sztuka Ponad Podziałami
www.spp.ngo.org.pl
  Link   Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
www.kigr.pl
  Link   Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.popon.pl
  Link   Porozumienie Branżowe  Związek Pracodawców
www.porozumienie.com.pl
  Link   Na siedząco
www.nasiedzaco.ovh.org - siatkówka dla osób niepełnosprawnych. Na stronie znajdują się informacje o klubie, zawodnikach i sukcesach oraz nasza historia. Przesłaniem tej strony jest zachęcenie niepełnosprawnych do robienia czegoś ciekawego i odnoszen
  Link   Pomoc Maltańska
www.pomocmaltanska.pl - Strona projektu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska "Otwarte Serca - Centra Doradcze", którego głównym zadaniem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej.
  Link   Fundacja TUS
www.tus.org.pl - Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych i inne.
  Link   NEWS Klub Osób Niepełnosprawnych
www.ipon.pl/news - NEWS Osób Niepełnosprawnych, Niepełnosprawni łączcie się, Klub Osób Niepełnosprawnych, jesteś niepełnosprawny zapraszamy
  Link   Biura Doradztwa i Kariery
www.wrzos.org.pl/dik - w Krakowie, Radomiu, Wrocławiu i Zielonej Górze działają Biura Doradztwa i Kariery dla osób niepełnosprawnych, które są miejscem, gdzie analizowana jest sytuacja osoby niepełnosprawnej, udzielana pomoc doradcy zawodowego, psych
  Link   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
www.wtz.walbrzych.szm.com - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Wałbrzychu. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych.
 
 
Top! Top!