www.mamboteam.com
TIM - tyski informator medyczny
Start arrow psychoterapia
19.05.2019.
 
 
psychoterapia
  Strona
  Link   Gabinet Psychoterapii "Karma" Karmińska Ewa
al. Piłsudskiego 12, pokój 419 43-100 Tychy tel. 696-444-985
  Link   Medytacja VIPASSANA
www.pl.dhamma.org - Vipassana znaczy widzieć rzeczy takimi, jakimi są; to logiczny proces oczyszczania umysłu poprzez samoobserwację.
  Link   Joga śmiechu - filmy.
fishgoat.org
  Link   Huna - wiedzy hawajskich szamanów.
www.huna.net.pl - Strona ta poświęcona jest hawajskiemu duchowi aloha i starożytnej wiedzy hawajskich szamanów - Hunie. Prócz tego znajdziesz tutaj wiele artykułów luźno powiązanych z Huną, a poświęconych duchowej stronie człowieka.
  Link   Instytut Neuromedica
www.neuromedica.pl - Instytut Neuromedica jest pierwszą, w Małopolsce, pracownią EEG-Biofeedback, rekomendującą leczenie i wspomaganie leczenia metodą biologicznego sprzężenia zwrotnego.
  Link   Terapeuci
www.terapeuci.pl - Portal nie tylko dla terapeutów.
  Link   Śląskie Centrum Psychosomatyki
www.psychosomatyka.enedue.com
  Link   Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą
www.hipnoza.org.pl
  Link   Polski Instytut Neuro-Lingwistycznego Programowania
www.econlp.com; www.nlp.biz.pl
  Link   Instytut DMT - Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem
www.instytutdmt.pl
  Link   Centrum Terapii Krótkoterminowej
www.centrumtk.com
  Link   Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej
www.pipk.pl
  Link   Instytut Terapii Gestalt
www.gestalt.pl - Instytut Terapii Gestalt jest ośrodkiem prowadzącym wszechstronną działalność szkoleniową i terapeutyczną na bazie koncepcji Gestalt.
  Link   Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt PTPG
www.gestaltpolska.pl
  Link   Ośrodek Terapii i Rozwoju Gestalt
www.terapia-gestalt.pl - Ośrodek Terapii i Rozwoju Gestalt skupia doświadczonych psychoterapeutów, certyfikowanych przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.W Ośrodku prowadzona jest psychoterapia indywidualna, terapia par a także interwencje kryzys
  Link   psychotekst.com
  Link   psychologia.net.pl
  Link   Szpitale psychiatryczne
www.psychologia.net.pl
  Link   psychologia.net.pl - ośrodki psychoterapii
  Link   Grupa Synapsis
www.synapsis.pl
  Link   Polska Federacja Psychoterapii
www.pfp.org.pl - Celem Federacji jest promowanie psychoterapii dla dobra publicznego i reprezentowanie psychoterapeutów polskich wobec władz i organizacji w kraju oraz na forum międzynarodowym.
  Link   European Association for Psychotherapy
www.europsyche.org
  Link   European Association for Gestalt Therapy
www.eagt.org
 
 
Top! Top!